Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Administratorem danych jest:

Martyna Wójcik-Śmierska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Martyna Wójcik-Śmierska Projekty Graficzne z siedzibą w Pruszczu (86-120) przy ul. Modrzewiowej 28; NIP: 559-19-19-989, REGON: 341072857.

Cel przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników Sklepu w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line udostępnionego na stronie https://martynawojcik.com/shop (dalej „Sklep”). Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 • zarejestrowania się w Sklepie,
 • zawarcia umowy,
 • dokonania rozliczeń,
 • dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,
 • korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach (newsletter) wówczas przetwarzamy Twoje dane w celu przesyłania Ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład promocji, wyprzedaży nowych produktów, które pojawiły się w Sklepie.

Jeśli czekasz aż produkt będzie ponownie dostępny przetwarzamy Twoje dane w celu przesyłania Ci informacji handlowych o tym, że produkt pojawił się ponownie w ofercie Sklepu.

Rodzaj danych

Przetwarzamy następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. Zalogowania się w Sklepie:
  1. adres e-mail
 2. Dokonywania zakupów w Sklepie:
  1. imię i nazwisko
  2. opcjonalnie nazwa firmy i jej NIP
  3. adres dostawy
  4. numer telefonu
  5. adres e-mail

W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Sklepie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Sklepie transakcji.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
  1. W każdej chwili możesz żądać od nas dostępu do Twoich danych, które posiadamy odnośnie Twojej osoby. Przypominamy, że jeżeli Użytkownik jest zarejestrowanym  Użytkownikiem  Sklepu, ma również dostęp do tych informacji w zakładce dotyczącej jego danych osobowych.
  2. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
  3. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte Twoje konto Użytkownika w Sklepie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  4. W każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych – bez podawania przyczyny (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Twoje konto użytkownika w Sklepie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
  5. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Twojego konta Użytkownika w Sklepie a Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
  6. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  7. W każdej chwili możesz zażądać żebyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe.
  8. Możesz żądać żebyśmy przekazali posiadane przez nas Twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami, podać nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Sklepie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, które będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa (np. przez przepisy podatkowe).

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. wiadomości e-mail na adres: shop@martynawojcik.com,
 2. telefonicznie: 505-820-540,
 3. listownie na adres: Warszawa (03-287) ul. Leona Berensona 55/327.

Powierzenie przetwarzania danych

Administrator może udostępnić dane osobowe podmiotom z nim współpracującym w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek, np. dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych jak również innym podmiotom współpracującym ze Sklepem (obsługującym Sklep),  np. biuro rachunkowo-księgowe, kancelaria prawna.

Administrator zobowiązany jest również udostępnić dane osobowe odpowiednim organom publicznym, w zakresie, w jakim jest zobowiązany przez przepisy prawa do udostępnienia im tych danych.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Pliki „cookies”

Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Sklepu.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook. Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook sugerujemy zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną bezpośrednio na portalu Facebook. Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Informacje dotyczące Sklepu w serwisach społecznościowych 

Sklep posiada profile w serwisach społecznościowych: Facebook i Instagram, na których publikuje wiadomości dotyczące produktów. Administratorzy w/w serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określony jest przez administratorów tych serwisów.

Administrator jako podmiot prowadzący profile ma dostęp do ogólnych statystyk, generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych użytkowników odwiedzających profile Sklepu. Administrator, jako podmiot prowadzący profile odpowiada za umieszczane w nich treści, jak również za komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych – w ramach tych profilów.

Poprzez posiadane profile Administrator gromadzi dane użytkowników serwisów społecznościowych odwiedzających profile Administratora związane z: prowadzoną komunikacją, zamieszczanymi treściami oraz informacje publikowane przez samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych. Jeśli użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym, Administrator ma dostęp do informacji ustawionych przez użytkownika jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pamiętaj! Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: Warszawa (00-193) ul. Stawki 2, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016 r.

I'm Martyna Wójcik-Śmierska.
I'm a freelance illustrator based in Warsaw, Poland
and I'm open to collaboration and any kind of illustrative projects :)

Aktualizuję
 • Brak produktów w koszyku.